Jag kommer!

21 September - 2 NovemberKnackeriet

Få Psykologifabrikens samlade erfarenhet och lär dig hur du skapar förändring

EN VETENSKAPLIG metod för välfungerande team

I denna certifieringsutbildning kommer du få hjälp att designa team och organisationer med åtta principer som maximerar samarbete. Detta genom att minska behovet för teammedlemmarna att bara se efter sina egna intressen. Åtta principer som underlättar för en positiv arbetsmiljö där alla strävar åt samma håll. 

EN BOK och tre träffar med mejlcoachning mellan

Få en översikt av de åtta principerna i en första träff. Till träff två får du läsa boken Ensam eller stark - åtta principer för välfungerande team samt diskutera de åtta principerna med ditt team. Detta fungerar som underlag för att välja vilken av de åtta principerna som passar bäst för arbete i den egna organisationen. Till den andra träffen har du valt princip att arbeta med och träff två ger dig handledning på att arbeta med den. Du får hjälp att välja nio träningstips från boken och habitud.se. Du arbetar sedan med dessa konkreta övningar kopplade till den valda principen fram till träff tre. Under denna period får du mejlcoachning en gång i veckan under fyra veckor. Under den uppföljande träffen följs arbetet i den egna organisationen upp och du får stöd att fortsätta arbetet. Vid behov går det att boka fortsatt handledning. 

ETT DIGITALT STÖD med psykologiska träningstips

Habitud, det psykologiska gymmet, postar ett psykologiskt träningstips varje dag på habitud.se. Det är baserat på vetenskapliga studier. I våra workshopserier används dessa träningstips som hemläxor mellan workshops. En certifierad psykologisk tränare får tillgång till träningstips att skicka till teammedlemmar som får dessa till mejlen. Det blir ett sätt att skapa arbete i den egna vardagen som i sin tur leder till resultat. Alltså ett säkert sätt att leverera en vetenskaplig metod för att främja en positiv arbetsmiljö som leder till välmående och högpresterande organisationer.  

Kostnad 

Att gå kursen kostar 12 500 SEK exkl moms. 

Utbildningen ges i grupper om upp till åtta personer. 

Datum

Träff ett: 21 september kl 9.00-12.00

Träff två: 5 oktober 9.00-12.00

Träff tre:  2 november 9.00-12.00

Boka nu!

Boka din plats genom att klicka på den rosa knappen "Jag kommer!"

Varmt välkommen!Vänligen,
Gustav Nilsson
psykolog på Psykologifabriken

Jag kommer!

Allt du behöver veta

Vi kommer att servera fika från kl 9, och drar igång kort därefter. Seminariet avslutas klockan 12. 

Vi håller till på Svartmangatan 9 i Gamla Stan, en trappa upp till höger. 

Kod i porten: 1012. 

Kontakta Gustav Nilsson för eventuella frågor, antingen via telefon 0733-625246 eller mejl gustav@psykologifabriken.se 

Jag kommer!

Mellan träff ett och två får du läsa vår bok Ensam eller stark - Åtta principer för framgångsrika team, diskutera den med ditt team och välja den princip som du vill arbeta med. Kika gärna in den redan nu om du vill.

Mellan träff två och tre får ni börja jobba inom gruppen med det fokus som ni har kommit fram till. 

Som en förberedelse rekommenderar vi att du ser till att på förhand boka in en träff med gruppen mellan varje träff. Då blir det lättare att komma igång med det gemensamma arbetet.

Välkommen!

Psykologifabriken
team@psykologifabriken.se